แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนดนตรี

   
   

 

เขียนที่.............................................

วันที่............เดือน.................................พ.ศ.....................

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์วงดนตรี

เรียน  ผบ.ฉก.ทพ.นย.

                     กระผม / ดิฉัน......................................................................ตำแหน่ง................................................

ที่อยู่..................................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวงดนตรี

ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินเพื่อไปทำการแสดงในงาน.............................................................................

โดยทำการแสดงที่............................................................................................................................................................

ในวันที่............เดือน..................................พ.ศ..................ตั้งแต่เวลา........................................ทั้งนี้     กระผม / ดิฉัน

ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ ฉก.ทพ.นย. ว่าด้วยการให้การสนับสนุนและการขอรับการสนับสนุนวงดนตรีของ ฉก.ทพ.นย. ทุกประการ พร้อมกันนี้ได้จ่ายเงินเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปทำการแสดงแล้ว   จำนวน........................บาท ส่วนค่าบำรุงวงจะจ่ายให้ หลังเสร็จสิ้นการแสดง

                     จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนต่อไป

                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                        ( ลงชื่อ )..............................................................

 

 

 


 ระเบยบดนตร1

ระเบยบดนตร2

   

KMBANNER

01859390
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนก่อน
ทั้งหมด
1666
1786
11868
1839206
23248
41123
1859390

Your IP: 18.212.222.217
Server Time: 2019-02-17 13:57:25